1.21.2555

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2556 (ม.5)::
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
::
กำหนดการดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
 
::
รายละเอียด และเงื่อนไขการสมัครทุนโครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช.  และ วพ. ประจำปีการศึกษา 2556
 
::
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบ
 
::
ขั้นตอนการค้นหาและ พิมพ์ใบสมัครสอบ/บัตรประจำตัวสอบ
 
::
การเข้าใช้งานระบบข้อมูลการสมัครสอบฯของโรงเรียน

เว็บไซต์หลัก http://183.90.170.50/~stdipst/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า