1.31.2555

รับตรง(แบบพิเศษ) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ รอบที่ 2


  •  
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555(รอบที่ 2)

    กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

    ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า