1.21.2555

โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ม.พะเยา 2555

 
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติ
 
1เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
3ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
 
 
หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจำนวนรับ 60 คน
 
 
สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=4128
เว็บไซต์หลัก  http://www.up.ac.th/admission/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า