8.29.2556

รับตรง ศิลปากร อินเตอร์ SUIC ปีการศึกษา 2557

ศิลปากร อินเตอร์ ( วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร )
ได้รับประกาศนียบัตรจากการประกวดโรงแรมและโรงเรียนสอนการโรงแรมดีเด่นทั่วโลกWorldwide Hospitality Awards 2010 ในฐานะโรงเรียนที่สามารถผลิตนักศึกษาเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญ"Best Professional Success"นับเป็นเพียงสถาบันเดียวของภูมิภาคเอเซียที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรอันทรงเกียรตินี้ ทางสถาบันฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ศิลปากรอินเตอร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี2 สาขาวิชา
BACHELOR of BUSINESS ADMINISTRATION in HOTEL MANAGEMENT โดยจะเรียนเกี่ยว ธุรกิจการโรงแรม ค่าเทอม ประมาณเทอมละ 80,000 บาท ตลอดหลักสูตรประมาณ 627,000 บาทถ้วน
2 BACHELOR of FINE ARTS in MULTIMEDIA DESIGN หรือ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ค่าเทอมประมาณ  152,000 บาทตลอดหลักสูตรประมาณ 1,219,500 บาท ครับ
เปิดรับสมัครรอบที่1   2 กันยายน ถึง  11 ตุลาคม 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า