8.13.2556

รับตรง57 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ปีนี้มีการสอบออนไลน์เพื่อเทสภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนเข้าสัมภาษณ์ค่ะ โดยเราอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กๆค่ะโดยทำเป็นการสอบออนไลน์ทาง SSRUIC English Test ที่อยู่ หน้าเว็ปไซต์ www.ssruic.com เด็กๆต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพราะค่าใช่จ่ายมันแพงค่ะผลคะแนนจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครแลยค่ะ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ถึงจะได้เข้า สอบสัมภาษณ์ต่อไปค่ะ การสอบภาษาอังกฤษก็ไม่ยากค่ะ พื้นฐานความรู้ระดับ ม.6 ค่ะ 
เปิิดรับสมัคร 2 กันยายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาธุรกิจการบิน
- สาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
- สาขาการจัดการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 
*หมายเหตุ : การสอบออนไลน์จะเปิดให้สอบได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 56 ที่หน้าเว็บ www.ssruic.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า