8.03.2556

รับตรง+ทุน โครงการเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 2557

รับตรง+ทุน  โครงการเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 2557  
รับสมัคร 25 ก.ค. 56 - 20 ก.ย. 56 
ผู้ที่มีคะแนนอำดับ 1 จะได้รับ ทุนการศึกษาภาคการศึกษา 30,000 บาท 2 ภาคการศึกษา
ประกาศรับสมัคร  
ทุนการศึกษา 
25 ก.ค. 56 - 20 ก.ย. 56รับสมัครสอบ (อ่านประกาศก่อนสมัครสอบ)
27 ก.ย. 56ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
6 ต.ค. 56สอบข้อเขียน (คณิต ฟิสิกส์) **
25 ต.ค. 56ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
3 พ.ย. 56สอบสัมภาษณ์
19 พ.ย. 56ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 56ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แจ้งให้ทราบภายหลังขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่ www.reg.su.ac.th
แจ้งให้ทราบภายหลังจองหอพักภายในมหาวิทยาลัย (ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิจองหอพัก)
แจ้งให้ทราบภายหลังติดตามกำหนดการกิจกรรมของ นศ ใหม่ ที่ www.eng.su.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า