8.05.2556

รับตรง + ทุน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบก้าวหน้าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 ถึง 29 สิงหาคม 2556 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 87,600 บาท และ ค่าเล่าเรียนฟรีตลอด 4 ปี !
ระเบียบการ  http://files.unigang.com/pic/2/2474.PDF
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.sut.ac.th/ces/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า