8.31.2556

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรงคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 เริ่มรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 ก.ย.56 
โครงการรับตรง  สาขาที่เปิดรับได้แก่
สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สาขาวิชามานุษยวิทยา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
ปฎิทินรับสมัคร http://files.unigang.com/pic/2/2974.pdf
หน้ารับสมัคร http://202.28.75.249/archae2557/apply/index.php  รอวันที่ 1 ก่อนนะถึงจะเข้าได้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า