8.13.2556

ทุนเรียนฟรีมีงานทำ โครงการ Maintenance & Engineering รุ่นที่ ๒ ม. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC) จัดทำโครงการ Maintenance & Engineering รุ่นที่ ๒ เพื่อสร้างผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager) ในสายงานวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรเต็มจำนวนให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สายวิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ มีความประพฤติดี จำนวน ๓๐ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม 7) รายละเอียดดังแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: http://files.unigang.com/pic/2/2505.zip

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า