8.26.2556

รับตรง57 3 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

 
 ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 กันยายน 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า