8.26.2556

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 19 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2556


เว็บไซต์หลัก  http://admis.rmutp.ac.th/2013/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า