8.03.2556

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตา เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
สาขาที่เปิดรับ
1. คณะศิลปศาสตร์ รับจำนวน 180 คน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 110 คน
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับจำนวน 55 คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 130 คน
5. คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 405 คน
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับจำนวน 370 คน
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับจำนวน 65 คน
8. วิทยาลัยนานาชาติ รับจำนวน 70 คน
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า