8.05.2556

รับตรง57 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม มศว 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
(สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 


สมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://admission.swu.ac.th 
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556 

 
รายละเอียด  http://files.unigang.com/pic/2/2484.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า