8.03.2556

ประกาศฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ ปีการศึกษา 2557

ประกาศฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ ปีการศึกษา 2557  ( 29 ก.ค. 2556)

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด กสพท รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( 27 ก.พ. 2556)

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 ( 11 ก.พ. 2556)

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ( 27 ก.พ. 2555 )

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 ( 17 ก.พ. 2555 )

  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( 21 ก.ค. 2554 )
และอาจารย์ได้ฝากเตือนน้องๆที่จะสมัครดังนี้
1. ควรจะสมัครด้วยตนเองทุกขั้นตอน นะครับ ปีก่อนมีกรณีให้ผู้ปกครองสมัครแล้วกรอกรายละเอียดสำคัญผิด หมดสิทธ์ทันที
2. อยากสมัครวันสุดท้ายนะครับ เพราะระบบอาจจะล่มได้เนื่องจากคนจะเข้ามาในระบบเยอะ
3. อาจารย์ยังบอกอีกว่า  เด็กเก่งไม่จำเป็นต้องมาเรียนหมอก็ได้ พ่อแม่ก็อย่าบังคับลูกเลย อย่างลูกอาจารย์เองก็เรียนคณะอื่นๆ
4. ต้องสมัครทั้ง วิชาสามัญ 7 วิชา และ กสพท นะครับ ปีก่อนบางคนลืมสมัคร วิชาสามัญ
5. ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเยอะ คือ ข้อ 4.1.1 นะครับ น้องๆกรุณาอ่านรายละเอียดให้ดีๆ
6. สำหรับเรื่องเกณฑ์ O-NET 60% ใช้เฉพาะ เด็ก ม.6 รุ่นปัจจุบันเท่านนั้นนะครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า