8.29.2556

รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2557

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่ดำเนินการโดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร  2 ถึง 30 กันยายน 2556
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.student.mahidol.ac.th/directadmissiontest/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า