8.26.2556

สมัครสอบ CU-TEPเพื่อใช้ยื่นรับตรง จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 19-26 สิงหาคม

วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ประกอบด้วย
Listening 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) เวลา 9:00 - 9:30 น.
Reading 60 ข้อ (ใช้เวลา 70 นาที) เวลา 9:40 - 10:50 น.
Writing 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) เวลา 11:00 - 11:30 น.

 
นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ จ้า
ขอนำตัวอย่างระเบียบการ รับตรง จุฬา ปีก่อน มาให้ดูนะครับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2557
Please be informed that for  2014 Admissions, the BBA Program will accept a CU-TEP total score of not lower than 80. The TOEFL equated score shown on the score report will not be considered. The score report must be for examinations taken within two years of the application date. 
Remarks: 

  1. Minimum scores for other required English proficiency tests (TOEFL, IELTS and SAT I) remain unchanged.
  2. CU-TEP test scores will not be applicable for 2015 admissions until further notice.
........................................................................
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556(รายละเอียด
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด
ตารางสอบ CU-TEP 2013
Test Schedule 
Test Dates
Test Time
Registration/Payment Periods
1/2013
13 ม.ค. 56
8:30 - 11:30
03 - 13 ธ.ค. 55
พิเศษ1/2013
20 ม.ค. 56
8:30 - 11:30
17 - 24 ธ.ค. 55
2/2013
17 ก.พ. 56
8:30 - 11:30
02 - 10 ม.ค. 56
3/2013
10 มี.ค. 56
8:30 - 11:30
01- 11 ก.พ. 56
4/2013
31 มี.ค. 56
8:30 - 11:30
01 - 11 มี.ค. 56
5/2013
19 พ.ค. 56
8:30 - 11:30
01 - 11 เม.ย. 56
6/2013
09 มิ.ย. 56
8:30 - 11:30
02 - 10 พ.ค. 56
7/2013
14 ก.ค. 56
8:30 - 11:30
03 - 13 มิ.ย. 56
8/2013
18 ส.ค. 56
8:30 - 11:30
01 - 11 ก.ค. 56
9/2013
08 ก.ย. 56
8:30 - 11:30
01 - 08 ส.ค. 56
10/2013
22 ก.ย. 56
8:30 - 11:30
19 - 26 ส.ค. 56
11/2013
13 ต.ค. 56
8:30 - 11:30
02 - 12 ก.ย. 56
12/2013
10 พ.ย. 56
8:30 - 11:30
01 - 10 ต.ค. 56
13/2013
24 พ.ย. 56
8:30 - 11:30
21 - 28 ต.ค. 56
14/2013
15 ธ.ค. 56
8:30 - 11:30
01 - 11 พ.ย. 56
15/2013
22 ธ.ค. 56
8:30 - 11:30
20 - 27 พ.ย. 56
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.atc.chula.ac.th/index2.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า