8.13.2556

มวล.เปิดรับสมัครทุน "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

มวล.เปิดรับสมัครทุน "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษา “กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ประเภททุนสร้างโอกาส และทุนเรียนดี รวม 400 ทุน น้องๆที่เลือกหลักสูตรไปแล้ว สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เมนู สมัครทุนการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครทุนประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ (PDF File)
  • ประกาศรับสมัครทุนสร้างโอกาส
  • ประกาศรับสมัครทุนเรียนดี
  • กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

    ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า