8.26.2556

รับตรง57 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ 2557

 
 
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เส้นทางอาชีวะศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557 
เปิดรับสมัคร ถึง 24 ตุลาคม 2556
 
ระเบียบการ http://www.entrance.psu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า