8.03.2556

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง57 เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2557

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 


เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2556  จำนวน 115 คน
ระเบียบการ http://files.unigang.com/pic/2/2290.pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://e-admission.buu.ac.th/index.php/MzF8fC9tYWlu

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า