11.01.2555

ผลGAT- PATมีลุ้นรู้ก่อนกำหนด สทศ.เผยยอดสอบ7วิชาทะลุ133,159คน

ผลGAT- PATมีลุ้นรู้ก่อนกำหนด สทศ.เผยยอดสอบ7วิชาทะลุ133,159คน


สทศ.เปิดยอดผู้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ทะลุ 133,159 คน โดยมียอดใกล้เคียงปีที่แล้ว กำหนดสอบ 5-6 ม.ค.2556 ส่วนการสอบ GAT PAT ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องและยืนยันประกาศผลตามกำหนดวันที่ 9 พ.ย.นี้ แต่ถ้าเสร็จเร็วมีลุ้นประกาศก่อน
UploadImage

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากที่สทศ.เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงส่วนกลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์  วันที่  10-30 ต.ค.2555 และชำระเงินวันที่ 10-31 ต.ค.2555 ที่ผ่านมานั้น

ผลปรากฎว่า มีผู้สมัคร จำนวน 133,159 คน โดยแยกเป็นจำนวนสอบตามรายวิชาดังนี้

วิชาภาษาไทย จำนวน 129,130 คน

คณิตศาสตร์ จำนวน 119,059 คน

เคมี จำนวน 83,661 คน

ชีววิทยา จำนวน 85,008 คน

ภาษาอังกฤษ จำนวน 130,815 คน

สังคมศึกษา จำนวน 128,897 คน

ฟิสิกส์ จำนวน 83,555 คน

ทั้งนี้ยอดสมัครของปีนี้กับปีที่ผ่านมามีจำนวนใกล้เคียงกัน และหลังจากนี้สทศ.จะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 19 พ.ย.2555
ทำการสอบวันที่ 5-6 ม.ค.2556 และประกาศผลสอบ วันที่ 11 ก.พ.2556

โดยในการสอบครั้งนี้สทศ.เพิ่มศูนย์สอบอีก 4 ศูนย์ จาก7ศูนย์เป็น 11ศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนไม่ต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก

ส่วนการตรวจข้อสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT ครั้งที่ 1/2556 นั้น ขณะนี้สทศ.ตรวจข้อสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องและจะประกาศผลตามกำหนดคือวันที่ 9 พ.ย.นี้ แต่ถ้าตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเร็ว สทศ.จะแจ้งให้่ทราบต่อไป
 


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า