11.14.2555

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา 2556-  ปิดรับสมัคร  วันที่ 29 ธันวาคม  2555      
-  สอบข้อเขียน   วันที่  26 มกราคม 2556    
 
วิชาที่สอบข้อเขียน
ความรู้พ้นืฐานวชิาวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และสังคม 150 ข้อ
สอบวัดแววความเป็ นครู  50  ข้อ
 
ระเบียบการ  http://edu.bsru.ac.th/edu/PDF/edu.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า