11.23.2555

รับตรง ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


รับตรง สาขาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 2556ภาคปกติ  20 คน ภาคพิเศษ 30  คน
เปิดรับสมัคร  11-22 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.facebook.com/Agribusiness

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า