11.26.2555

ประกาศผลวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 2556


 
ประกาศกสพท.ฉบับที่ 4 เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  ประกาศกสพท.ฉบับที่ 3 เรื่องกำหนดการคัดเลือกฯ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  แบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

  ประกาศกสพท.ฉบับที่ 2 เรื่องการประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า