11.21.2555

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาข้อเขียนรับตรงฯ 56 ม.ขอนแก่น 

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาข้อเขียนรับตรงฯ แล้วที่นี่ 

ตารางแสดงค่า GPAX 5% คิดจาก GPAX 5 ภาคเรียนของปี 2555 
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเทียบว่า gpax 5 ภาคเรียนของตนเอง จะแปลงเป็น GPAX 5% อย่างไร ให้คลิก download ไฟล์ไปเทียบได้ซึ่งเป็นข้อมูลของปีที่แล้ว เพื่อใช้ประกอบการคำนวณฯ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
แต่ค่านี้จะไม่ใช่ค่าที่จะใช้คำนวณจริงในการปีการศึกษา 2556 นี้ อาจจะมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากปีที่ผ่านมาได้

คะแนนเฉลี่ยย้อนหลังของวิชาต่างๆ ของ มข. ดูได้ที่นี่ 

ดูวิธีการคำนวณคะแนนของปีที่แล้วไปพลางๆ ก่อน ได้ที่นี่ ซึ่งไม่แตกต่างจากการคำนวณปีนี้

สมัครเลือกสาขาต่างๆ ในวันที่ 22-30 พ.ย. 55 นี้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า