11.01.2555

ปฏิทิน และ ประเภทการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ปฏิทิน และ ประเภทการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

 
-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)

    -หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
    -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2556

    -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

    -ตารางสรุปปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

    -กำหนดการเปิดรับและช่องทางการสอบถามข้อมูล

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า