11.13.2555

รับตรง ภาคพิเศษ ม.มหาสารคาม 2556


คุณสมบัติของผู้สมัครฯ  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษา  หรือ   เที่ยบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก  GPAX  10%   GPA รายวิชา 20%  และ GAT-PAT  70% โดยสามารถใช้คะแนน GAT-PAT ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

คณะดังที่เปิดรับสมัคร  เช่น เภสัชศาสตร์   สาธารณสุข  เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาศาสตร์  วิศวะ สถาปัตย์ บัญชี มนุษยศาสตร์

เปิดรับสมัคร  15 ธันวคม 2555 ถึง  28  กุมภาพันธ์  2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า