11.23.2555

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2556


ประกาศ รับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ประกาศ รับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 
รับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2555 ถึง 15 มกราคม 2556
  011.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า