11.16.2555

รับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2556ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ปีการศึกษา 2556 ต้องมีผลการสอบประกอบการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ผลสอบ O-NET รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
2. ผลสอบ Gat ความถนัดทั่วไป ที่มีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

เป็นข่าวที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบในขั้นต้นนะครับว่าใช้องค์ประกอบคะแนนอะไรโดยผมขอนำเกณฑ์คัดเลือกของปีการศึกษาก่อนมาให้อ่านเป็นข้อมูลก่อนนะครับ
ผลสอบ O - NET
   1. วิชาภาษาไทย
   2. วิชาสังคมศึกษา
   3. วิชาภาษาอังกฤษ
โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30
ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
   โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70
สาขาที่รับสมัคร 
1. ภาษาเกาหลี   50 คน
2. ภาษาจีน        50  คน
3. ภาษาญี่ปุ่น     70  คน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า