11.02.2555

รับตรง คณะครุศาสตร์ (คณะดำเนินการจัดสอบ) ลาดกระบัง 2556   สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันระดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบบรับตรง
 
คุณสมบัติ  เป็น ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา  ม.6 หรือ ปวช.
 
สาขาที่เปิดรับสมัครหลักสูตร 5 ปี รวม 145 คน
1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2 สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
3 สาขาครุศาสตร์การออกแบบ
4 สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
5 สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
 
เปิดรับสมัคร  30 ตุลาคม ถึง   20 พฤษศจิกายน 2555
 
ระเบียบการ  http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/ided56.pdf
 
เว็บไซต์หลัก   http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า