11.26.2555

โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสาารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 2556


มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556
คุณสมบัติเฉพาะ
1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงเบื้องต้น
2 เป็นผู้มีใจรักในด้านศิลปะการแสดงอย่างแท้จริง
3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง
4 เป็นผู้มีประสบการร์ในการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย นาศิลป์พื้นเมือง หรือ นาฎศิลป์สากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดทั้งหมด  http://intra.up.ac.th/ADM/Main/FileUpload/634891746143149538.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า