11.02.2555

รับตรง (คณะจัดสอบเอง) คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 แบ่งออกเป็น แบบรับตรง และโควตา มีรายละเอียด ดังนี้
 
 
แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง)
 
จำนวนรับ:
1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก รับ 55 คน
2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 40 คน
3.สาขาศิลปอุตสาหกรรม รับ 75 คน
4.สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ รับ 25 คน
5.สาขานิเทศศิลป์ รับ 35 คน
6.สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย รับ 35 คน
7.สาขาการถ่ายภาพ รับ 35 คน
8.สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม สาขาภาพพิมพ์ รับ 120 คน
 
คุณสมบัติ:
1.มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน/เทียบเท่า
2.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 
รับสมัคร: 2 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน
ชำระเงิน: 5 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบช้อเขียน: 3 ธันวาคม
 
** การสอบข้อเขียนแต่ละสาขา วันที่สอบไม่เหมือนกันนะครับ อ่านระเบียบในประกาศให้ดีก่อน **
 
รายละเอียดทั้งหมด:
 
สมัครสอบ: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/
 
--------------------------------------------------------
โควตาเรียนดี
 
จำนวนรับ:
1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก รับ 30 คน
2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 25 คน
3.สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ รับ 5 คน
4.สาขานิเทศศิลป์ รับ 5 คน
5.สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย รับ 5 คน
6.สาขาการถ่ายภาพ รับ 5 คน
 
รายละเอียดทั้งหมด:
 
สอบถาม:
https://www.facebook.com/twistiez.knot
pcpgoh_not@hotmail.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า