11.19.2555

รับตรง เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ
(Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
   ในโครงการรับตรงครั้งที่  1  / 2556  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  31  ธันวาคม  2555  ผู้สนใจสมัคร
ออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า