11.27.2555

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย มศว. 2556


โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย มศว. 2556

UploadImageมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
(โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555

สาขาที่เปิดรับ
UploadImage

UploadImageกำหนดการ
UploadImage
 ที่มา :  http://admission.swu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า