11.01.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.education.mju.ac.th/edustdregis/index.aspx

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า