2.27.2555

รับตรงโครงการ Young Professional Retailer เรียนฟรีมีงานทำ !!
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 25 ปี
• สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช., ปวส. (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
• เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
• มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาดหรือ ธุรกิจค้าปลีก
• สามารถเรียนตามรูปแบบโครงการที่มหาวิทยาลัยและบริษัทฯกำหนดได้ตลอดหลักสูตร
• บุคลิกภาพดี รักงานบริการ (Service Mind)
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
• ฟรี!! ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
• เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 220 -270 บาท
• เงินรางวัลการขาย (ค่าคอมมิชชั่น)
• มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที *
• ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
• ในกรณีที่ผู้รับทุน ฯ ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้รับทุน
จะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด 


*ตำแหน่งงานที่ได้รับเป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามความเหมาะสม

สถาบันอุดมศึกษา 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการกับ บริษัท เซ็นทรัล คอร์ปอชั่น จำกัดได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (กิ่งเพชร) 
คณะวิทยาการจัดการ 153 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02-2153654 ต่อ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 1 ถ.อู่นอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02-1601186
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
คณะวิทยาการจัดการ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-5448383
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
คณะวิทยาการจัดการ 172 ถ.อิสรภาพ แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร. 02-8901802-3 ต่อ 3021-2,2051
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 264 ถ.จักวรรดิ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร. 02-2265925-6 ต่อ 5362,086-9947543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะบริหารธุรกิจ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02-2829101 ต่อ 2221-2226
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
คณะบริหารธุรกิจ 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 02-5494818,089-2121397
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คณะบริหารธุรกิจ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 02-2879670,02-2879673

วันที่เปิดรับสมัคร : 
ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ช่องทางที่ 1 : สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น
ช่องทางที่ 2 : ยื่นใบสมัครกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ Email :
crceducationservice@central.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายบริการการศึกษา (Education Service Center)
เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 02-1018000 ต่อ 8028-8030 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -18.00 น.

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า