2.02.2555

รับตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ลาดกระบัง 2555 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 30 คน
 
คุณสมบัติ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกาา ม.6 สายวิทย์ หรือเทียบ หรือ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรืออยู่ชั้นปีสุดท้าย ปวช สาขาช่างอุตสาหกรรม
 
รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-01-31_14-37-44_p5v7k.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า