2.05.2555

GAT-PAT 2/2555 ผู้สมัครสอบและชำระเงิน1.6 แสน !!


ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA) เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต (V-NET) ของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3


รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม ว่า การจัดสอบวีเน็ตครั้งนี้นับเป็นปีแรกที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทุกสังกัดขอเข้าร่วมรับการทดสอบ คิดเป็นจำนวนผู้เข้าสอบทั่วประเทศ 161,294 คน แบ่งเป็น 27 ศูนย์สอบทั่วประเทศ โดยภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของคะแนนวีเน็ตจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดังนั้นตนอยากฝากให้สถานศึกษาทุกแห่งเห็นความสำคัญการนำผลคะแนนการทดสอบไปใช้ และเพื่อประสิทธิภาพการนำไปใช้ควรเทียบเคียงกับผลคะแนนการสอบของสถานศึกษาในระดับเดียวกัน โดยเปรียบเทียบสังกัด ขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษา ซึ่ง สทศ.จะบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.niets.or.th
ส่วนกรณีผลการสอบพรีวีเน็ต (Pre V-NET) ของแต่ละสถานศึกษาที่พบว่านักเรียนส่วนมากได้คะแนนในวิชาสามัญต่ำนั้น คงต้องไปศึกษาดูว่าผลคะแนนสอบจะสามารถเทียบเคียงกันได้หรือไม่ เบื้องต้นเห็นว่าผลคะแนนไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน เพราะการสอบพรีวีเน็ตเป็นการสอบในระดับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ขณะที่การสอบวีเน็ตที่จัดโดย สทศ. เป็นการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ โดยถูกกำหนดระดับความยากง่ายปานกลาง
 
“สำหรับการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2555 กำหนดสอบวันที่ 3-6 มี.ค.55 ซึ่งปิดรับสมัครและชำระเงินเวลา 20.00 น.วันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา รวมจำนวนผู้สมัครสอบและชำระเงินทั้งสิ้น 165,209 คน” ผอ.สทศ.กล่าว

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า