2.27.2555

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555


          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เปิดสอนเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต ประยุกต์ และพัฒนาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษาทั่วไป สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
วิชาที่สอบ
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
            ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีการศึกษา
            ภาษาอังกฤษ
            ภาษาไทย
            ศิลปปฏิบัติ 1 (ภาพลายเส้น)
            ศิลปปฏิบัติ 2 (ภาพสีน้ำ)
  จำนวนที่รับ
          30 คน
  กำหนดการรับสมัคร
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก : 19 มีนาคม 2555
          สอบคัดเลือกข้อเขียน : 21-23 มีนาคม 2555
          ประกาศผลสอบข้อเขียน : 2 เมษายน 2555
          สอบสัมภาษณ์ : 4-5 เมษายน 2555
          ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2555
  วิธีการสมัคร
          1. สมัครด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฝ่ายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 7 มีนาคม 2555 ค่าใบสมัครชุดละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมสมัครสอบอีก 400 บาท
          2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท แลกเป็นตั๋วแลกเงิน มาที่
          นางสาวฐิติพร นาใต้
          ฝ่ายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
          อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 ชั้น 3
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          40002
        
รับสมัครไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555
รับสมัครด้วยตัวเอง  
ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 7 มีนาคม 2555
เว็บไซต์หลัก  http://www.md.kku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า