2.11.2555

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555


\

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555
รับ 120 คน
รับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน 21 เมษายน 2555
คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาภาคสุดท้าย ม.6
มีผลการเรียนสะสม มากกว่า 2.00 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงินได้ข้างล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://law.kku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า