2.07.2555

ทุนหลักสูตร ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ม.หอการค้า


 การสนับสนุนทางการเงิน
 • มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง
 • มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในโครงการ
 • เมื่อธุรกิจที่นักศึกษาสร้างขี้นมีการขยายตัว และต้องการเงินทุนเพิ่ม มหาวิทยาลัยจะประสานกับสถาบันการเงิน หรือ นักธุรกิจที่สนใจการลงทุนแบบ Venture Capital มารับฟังแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มการลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ต้องการรับผู้ที่มีความสนใจ และตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • อายุไม่เกิน 20 ปี (ณ วันที่สมัคร)
 • ไม่จำกัด เพศและเชื้อชาติ
 • จบการศึกษา มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติดี และมีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอยู่บ้าง
  (จดหมายแนะนำจากอาจารย์ของโรงเรียนเดิม หรือ นายจ้าง ประกอบใบสมัคร)
 การสรรหา (มีแผนรับนักศึกษาในปีแรก ไม่เกิน 40 คน) แบ่งออกเป็นสองรอบ ดังนี้
 • คัดเลือกรอบแรก (คัดเลือกให้ได้ไม่เกิน 60 คน) สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 4 มีนาคม 2555
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 7 มีนาคม 2555 (ดูรายชื่อที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกวันที่ 10 มีนาคม 2555
  ประกาศผลสอบรอบแรก 13 มีนาคม 2555
   
 • การคัดเลือกรอบสอง (คัดเลือกให้ได้ไม่เกิน 40 คน)

  ผู้ผ่านการสอบรอบแรกเข้าค่ายคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย 17 - 18 มีนาคม 2555

  การเข้าค่ายคัดเลือกมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เช่น ความมีระเบียบวินัย ความกล้าเสี่ยงในการลงทุน ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ความมีคุณธรรม ความหมั่นเพียร ความอดทน ความสามัคคี และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

  ประกาศผลสอบรอบสอง 
  22 มีนาคม 2555
เว็บไซต์หลัก  http://utcc2.utcc.ac.th/young_entrepreneur/student.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า