2.20.2555

รับตรง เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร รอบที่ 2คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ระดับมันยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ในประเทศไทย
ต้องมีระดับคะนนเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
 
จำนวนรับสมัคร 50 คน
เกณฑ์การคัดเลือก   GAT 20%  PAT1  30% PAT2 50%
 
รับสมัคร   15 กุมภาพันธ์  ถึง 11 มีนาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า