2.23.2555

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 55 
รับสมัครทางไปรษณีย์ 20 กุมภาพันธ์ 2555 - 5 มีนาคม 2555
 
คุณสมบัติ 
เป็นผู้สำเร็จ หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 20% PAT1  30%  PAT2 50%
 
สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาละ 60 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 
รายละเอียดทั้งหมด http://www.agro.ku.ac.th/file/news/375/Department%20of%20Education.pdf
 
เว็บไซต์หลัก http://www.agro.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า