2.11.2555

ประกาศผล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐที่กำหนด ตามแบบฟอร์มสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมนำผลการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์

โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รายงานตัว ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.30 – 09.00 น. พร้อมแสดงหลักฐานฉบับจริง  โถงชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ภายในบริเวณวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า