2.02.2555

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2555


 สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดังนี้
สาขาที่เปิดรับและวันรับสมัคร
กองวิชาบริหารการบิน   
   เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (AVM) (ปกติ)1/255529 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2555 
  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACMc) (ต่อเนื่อง)1/25551 - 20 กุมภาพันธ์ 2555
   การจัดการท่าอากาศยาน (APMc) (ต่อเนื่อง)1/25551 - 20 กุมภาพันธ์ 2555  
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน   
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (AEE) (ปกติ)1/255529 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2555
   การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) (Trainning)1/255529 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2555  
กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์   
   นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) (Trainning)1/255529 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2555
   การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI) (Trainning)1/255529 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2555 


เกณฑ์การคัดเลือก
ภาษาอังกฤษ 30 %
คณิตศาสตร์  25%
ฟิสิกส์ 25 %
ความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 10 %
สัมภาษณ์ 10 %
เว็บไซต์หลัก ด  http://www.catc.or.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า