2.18.2555

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2555


image
รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
คุณสมบัติ
1 เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00
3 มีคะแนน O-NET
รับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 20  เมษายน 2555
รายละเอียดทั้งหมด http://www.si.mahidol.ac.th/education/admin/news_files/484_1.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า