2.23.2555

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555
----------------------------------------------

ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255
5 จำนวน 140 คน โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ  
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จำนวน  70  คน
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  จำนวน70  
รับสมัครถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า