2.15.2555

รับตรง โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น) 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) 
ระหว่างวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า