2.15.2555

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง ปีการศึกษา 2555


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน และเปิดสอนในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฏหมายวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนทั้งภาคในเวลาราชการ (เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์) และขณะนี้ได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ (เรียนเสาร์ 08.00-20.30 น. และอาทิตย์ 08.00-18.00 น.)ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีงานทำและสนใจที่จะศึกษาเพิ่ม เติมความรู้ทางด้านงานวิศวกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร.02-3108577-8 ทุกวันและเวลาราชการ
***************************************
เว็บไซต์หลัก  http://eng.ru.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า