2.05.2555

สวนสุนันทา รับตรงออนไลน์รู้ผลสอบทันที !!สวนสุนันทาพัฒนาระบบจัดรับตรงออนไลน์ หวังช่วยลดภาระผู้ปกครอง ชี้สอบเสร็จทราบผลสอบสัมภาษณ์ทันที ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบ แจ้งเปิดรับตรงรอบ 2 ตั้งแต่ 6 ก.พ.-10 มี.ค.นี้


          รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจการจัดสอบรับตรงของมหาวิทยาลัย พบว่า ระบบที่ผ่านมาเป็นระบบที่ดี แต่ขั้นตอนการสอบนั้นใช้เวลาหลายวัน ตั้งแต่การสอบ การประกาศผล และการสอบสัมภาษณ์ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมาก เพราะนักเรียนที่มาสอบส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างจังหวัด ค่าใช่จ่ายในแต่ละครั้งที่เดินทางมาสอบค่อนข้างสูง


 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ปกครอง และประหยัดเวลาแก่นักเรียน การสอบรับตรงปีการศึกษา 2555 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดสอบรูปแบบใหม่ โดยใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งเข้ามาช่วยในการสอบ หรือเรียกว่าระบบสารสนเทศเพื่อจัดสอบเข้าศึกษาออนไลน์ที่กระบวนการสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียว

          ระบบดังกล่าวนักเรียนสอบเสร็จจะทราบผลการสอบทันทีว่าผ่าน ไม่ผ่าน ซึ่งหากผ่านก็สามารถสอบสัมภาษณ์ทันที ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านนั้น ก็มีอาจารย์ประจำคณะ รุ่นพี่ จะคอยให้คำแนนำว่าจะสอบสาขาไหนต่อไปได้บ้าง และลงสมัครสอบรับตรงรอบ 2 ของมหาวิทยาลัยได้ ทำให้นักเรียนสะดวก และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกคณะ สาขาที่ต้องการเรียนได้มากขึ้น

          อธิการบดีมร.สส. กล่าวต่อว่า ตอนนี้ได้มีการสอบรับตรงรูปแบบใหม่ครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินผ่านธนาคารทั้งหมด 19,000 กว่าคน มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสอบแบ่งเป็น 3 วัน วันละ 3 รอบ แบ่งนักเรียนสอบออกเป็นรอบละ 1,200 คน และจากการสอบถามถึงระบบการสอบ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่พอใจระบบดังกล่าว เนื่องจากประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย อีกทั้งทราบผลสอบทันที หากสอบไม่ผ่านก็ยังสามารถสอบรับตรงได้อีกครั้ง

          อย่างไรก็ตาม ระบบการสอบรับตรงดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการทดสอบ และคำนึงถึงความโปร่งใส ความยุติธรรมของระบบ และข้อสอบเป็นสำคัญ โดยเฉพาะข้อสอบทั้งหมดที่ใช้สอบ แม้มีหลากหลายชุด แต่ได้ผ่านการวิเคราะห์ค่ามาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ข้อสอบแต่ละชุดมีความยากง่ายเท่าเทียมกัน เด็กสอบชุดไหนก็สามารถวัดองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ในการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัย หากนักเรียนคนใดพลาดโอกาสรอบแรก ซึ่งรับนักศึกษาจำนวน 3,300 คน สามารถสมัครรอบ 2 รับนักศึกษา 4,300 คน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์-30 มีนาคม 2555 ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 02-160-1111 หรือ www.ssru.ac.thCredit   คมชัดลึก

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า