2.15.2555

สอบตรง ลาดกระบัง ชุมพร รอบที่2


สมัครด้วยตัวเอง   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2555
สมัครทางไปรษณีย์และ
สมัครทาง Internet วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2555
รายละเอียดการรับสมัคร ฉบับปรับปรุงใหม่ (13 กุมภาพันธ์ 2555) คลิกที่นี่
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
จากเดิมวันที่ 30 มีนาคม 2555 ให้เป็น 27 มีนาคม 2555
พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก
จากเดิมวันที่ 5 เมษายน 2555 ให้เป็น 30 มีนาคม 2555
เนื่องจากช่วงวันที่ 1-11 เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงการผ่อนผันทหาร
ทำให้นักศึกษามาสอบได้ไม่สะดวกทุกคน จึงต้องเลื่อนวันดังกล่าว
ใบสมัคร คลิกที่นี่ บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่ การสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า